Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Reparatierisico’s

Elektronische reparaties zijn inherent onvoorspelbaar. Uw apparaat kan mogelijk onherstelbaar beschadigd raken tijdens de reparatie. Printplaatcomponenten kunnen zonder waarschuwing defect raken, vooral bij apparaten met vloeistofschade, waar componenten na verloop van tijd kunnen kortsluiten, oxideren, corroderen en roesten. Bij reparaties aan vastgelijmde schermen, zoals iPads, moet het scherm worden losgewrikt om toegang te krijgen tot interne componenten. Schermen zijn erg kwetsbaar en kunnen barsten of breken tijdens deze procedure. Hoewel we uitgebreide ervaring hebben en het risico op schermbreuk minimaal is, bestaat er altijd een zekere mate van risico.

Schattingen

We streven naar grondige en accurate schattingen, maar het is belangrijk te begrijpen dat het moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om elk probleem met een apparaat te identificeren totdat er daadwerkelijk werk aan is verricht. Onze schattingen kunnen evolueren of veranderen tijdens het onderhoud van uw apparaat. Als onze technici tijdens het proces aanvullende problemen identificeren, stellen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en vragen we uw goedkeuring voordat we verdere werkzaamheden uitvoeren. Het oorspronkelijke schattingsbedrag blijft geldig binnen de initiële scope van de diensten.

Winkelgarantie

Wij bieden een beperkte garantie van 60 dagen op al onze reparaties. Als er binnen deze periode een probleem optreedt dat verband houdt met de oorspronkelijke werkorder, voeren we de service opnieuw uit zonder extra kosten. Deze garantie dekt ook alle gebruikte onderdelen gedurende 60 dagen vanaf de datum van de service. Het is echter belangrijk te vermelden dat deze garantie niet van toepassing is op nieuwe problemen of diensten die buiten de oorspronkelijke scope vallen.

Garantie-uitsluitingen

Onze garantie dekt geen services waarbij onderdelen worden gebruikt die niet zijn aangeschaft via DC Repair. Daarnaast valt elk softwareprobleem, inclusief virussen en besturingssysteeminstallaties, buiten het bereik van onze garantie. Nieuwe symptomen of problemen die geen direct verband houden met de oorspronkelijke reparatie, evenals het installeren van nieuwe hardware binnen de garantieperiode, maken de garantie ongeldig.

Garantiebeperkingen

Herhaling van oorspronkelijke symptomen door gebruikersfouten of nalatigheid vervalt de garantie. Dit omvat fysieke schade (vallen, pletten, blootstelling aan extreme temperaturen), vloeistofschade (gemorst en onderdompeling in vloeistof van het apparaat), elektrische schade (onjuiste aarding, contact met slecht presterende of beschadigde elektrische netwerken) en schade veroorzaakt door installatie of gebruik van schadelijke softwarecomponenten (virussen, malware, spyware).

Garantiereparaties

Indien uw apparaat binnen 60 dagen na de service defect raakt of defect is, voeren we de reparatie kosteloos opnieuw uit, op voorwaarde dat het probleem gerelateerd is aan de oorspronkelijke werkorder. Als het probleem geen verband houdt, informeren we u over de kosten voordat we verdere werkzaamheden uitvoeren. Eventuele terugbetalingen worden pas verwerkt nadat een tweede reparatiepoging is uitgevoerd om de geldigheid van de claim te verifiëren. Restitutie vindt alleen plaats als het apparaat na herhaalde reparatiepogingen niet kan worden gerepareerd, minus de kosten voor reparatiepogingen en retourzending. Zie het gedeelte over kosten voor reparatiepogingen in onze voorwaarden voor meer details. Als uw apparaat in aanmerking komt voor garantieherstel, bent u verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat naar ons, en wij vergoeden de retourzending.

Schatting en reparatietijd

We streven naar snelle reparaties, maar de exacte duur is afhankelijk van verschillende factoren buiten onze controle. Onze aangegeven servicetijden op de website zijn slechts geschatte tijden op basis van eerdere ervaringen en vormen geen garantie voor de daadwerkelijke servicetijd.

Procedure voor vervangende onderdelen

Als een service vereist dat er onderdelen worden vervangen, nemen we contact met u op en leggen we uit welk onderdeel nodig is, waarom het nodig is, eventuele bijbehorende kosten en een schatting van de verwachte levertijd. Houd er rekening mee dat levertijden buiten onze controle liggen, en onze schattingen zijn slechts benaderingen. Indien u ervoor kiest uw apparaat vast te houden tot de onderdelen arriveren, is een niet-restitueerbare aanbetaling van 50% van de kosten van de bestelde onderdelen vereist. In de meeste gevallen gebruiken we alleen onderdelen die zijn aangeschaft via DC Repair. Dit komt doordat we niet kunnen garanderen of externe onderdelen functioneel zijn en goed passen bij uw apparaat. Alle vervangende onderdelen die niet door DC Repair zijn aangeschaft, vallen niet onder enige vorm van garantie of garantie, behalve die welke door de fabrikant van het onderdeel wordt geboden. Door zelf onderdelen aan te leveren, begrijpt u en stemt u ermee in dat al het werk dat wij leveren niet wordt gedekt door de beperkte winkelgarantie van DC Repair of enige andere garantie of verzekering, expliciet of impliciet. U doet afstand van elke aansprakelijkheid voor schade aan uw apparaat veroorzaakt door defecte onderdelen of andere incompatibiliteiten van onderdelen.

Kosten voor reparatiepoging

We brengen een vergoeding in rekening voor reparatiepogingen, met name bij moederbordreparaties, gegevensherstel, of apparaten die eerder zijn gerepareerd. Als reparatie niet succesvol is, of als er geen gegevensherstel mogelijk is, of als er eerder aan het apparaat is gewerkt voordat het in onze winkel arriveerde, worden reparatiekosten in rekening gebracht, variërend van €45,- om de tijd die aan uw apparaat is besteed te dekken.

Gegevens

DC Repair garandeert niet de beveiliging of veiligheid van uw gegevens. Hoewel we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de integriteit van uw gegevens niet wordt aangetast, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gegevens die verloren zijn gegaan als gevolg van services die door DC Repair worden uitgevoerd. Als we ons bewust zijn van een procedure die kan leiden tot gegevensverlies, zullen we u informeren over de mogelijkheid, welke gegevens kunnen worden beïnvloed en bieden we aan om tegen een meerprijs een back-up van uw gegevens te maken. Vanwege de complexiteit van elektronische apparaten kunnen we echter niet voorspellen wat er in elke situatie met uw gegevens kan gebeuren. We raden u ten zeerste aan een back-up te maken van belangrijke bestanden en documenten voordat u uw apparaat aflevert of opstuurt voor onderhoud.

Ophaaltijdslimiet en Opslag

Gezien onze beperkte opslagcapaciteit bewaren we apparaten tot 60 dagen nadat we contact met u hebben opgenomen om uw apparaat op te halen. Als we na deze periode geen reactie van u ontvangen, beschouwen we uw apparaat als verlaten. DC Repair behoudt zich het recht voor om het apparaat te verkopen om de servicekosten en gebruikte onderdelen te recupereren, of we zullen het apparaat recyclen als het niet functioneel is. We kunnen niet garanderen dat uw apparatuur niet wordt verwijderd na de initiële 60 dagen, dus het is essentieel dat u uw apparatuur tijdig ophaalt of afspraken maakt met DC Repair voor opslag tegen een maandelijkse vergoeding van €40.

Akkoord

Door uw apparaat aan ons toe te vertrouwen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. DC Repair is niet aansprakelijk voor schade of gegevensverlies als gevolg van de reparatie. Als uw apparaat wordt ingeschakeld, raden we ten zeerste aan een back-up van uw gegevens te maken voordat u het naar ons verzendt.

Verlof tot en met 15 mei

Bij DC Repair gaan we er even tussenuit tot en met woensdag 15 mei. Let erop dat we uitsluitend via mail bereikbaar zijn en dus niet per telefoon. Alvast bedankt voor uw begrip!